ด่วนที่สุด การดำเนินการกองทุนธนาคารคัดแยกขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 13.53 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 65 ท่าน