โครงการอบรมหลักสูตร กลยุทธ์การวางผังชุมชนฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 14.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 53 ท่าน