โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระบบบริหารจัดการสารสนเทศยุค 4.0  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 มี.ค. 2562 เวลา 14.35 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 68 ท่าน