รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 เม.ย. 2554 เวลา 12.25 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1153 ท่าน