ด่วนที่สุด จัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 13.45 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 343 ท่าน