ด่วนที่สุด การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 21 มี.ค. 2562 เวลา 15.06 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 127 ท่าน