ด่วนที่สุด การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 22 มี.ค. 2562 เวลา 16.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 89 ท่าน