ด่วนที่สุด โครงการขอรับการสนับสนุน งปม. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนา อปท.กรณีเร่งด่วน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2552 เวลา 11.44 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 3937 ท่าน