ด่วนที่สุด การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 โดยสภาเด็กและเยาวชนตำบล สภาเด็กและเยาวชนเทศบาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 เม.ย. 2562 เวลา 17.14 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 91 ท่าน