แจ้งมติ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เกี่ยวกับร่างประกาศข้าราชการครูฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 09.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 88 ท่าน