ด่วนที่สุด การติดตามโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 เม.ย. 2562 เวลา 17.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 78 ท่าน