ด่วนที่สุด การแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองนาดเล็ก (PM2.5)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 08.24 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 60 ท่าน