ด่วนที่สุด ขอความร่วมมือ \"ห้องน้ำท้องถิ่นสะอาด เพียงพอ และปลอดภัย ต้อนรับปีใหม่ไทย\"  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 เม.ย. 2562 เวลา 15.27 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 39 ท่าน