แนวทางการขออนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาล  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 เม.ย. 2562 เวลา 08.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 73 ท่าน