ด่วนที่สุด การขอรับการสนับสนุนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปคกรองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วนฯ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 มิ.ย. 2552 เวลา 15.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 931 ท่าน