ประกาศ ก.อบต.จังหวัดตาก เรื่อง หลักเกณ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มฯ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 2 พ.ค. 2554 เวลา 14.40 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1688 ท่าน