การดำเนินงานตามมาตราการด้านงบประมาณเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บท  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 พ.ค. 2562 เวลา 14.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 94 ท่าน