เรื่อง การจัดสรรงบประมาณให้ อปท. เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับศูนย์เด็กเล็ก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2552 เวลา 09.03 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 981 ท่าน