ด่วนที่สุด ติดตามความคืบหน้าการฉีดวัคซีนควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 15.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 105 ท่าน