การประชุมซักซ้อมแนวทางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 16.01 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 113 ท่าน