ด่วนที่สุด การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย มฝ.2 ในระบบ info  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 พ.ค. 2562 เวลา 16.11 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 98 ท่าน