ด่วนที่สุด ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 พ.ค. 2562 เวลา 08.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 129 ท่าน