รายงานการประชุม ก.ท.จ. ตาก ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 พ.ค. 2554 เวลา 15.57 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1557 ท่าน