จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ ๒/๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 09.09 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 116 ท่าน