ด่วนที่สุด การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 14 พ.ค. 2562 เวลา 15.10 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 67 ท่าน