ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวด โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวทางพระราชดำริ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 7 มิ.ย. 2562 เวลา 14.39 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 37 ท่าน