การพิจารณากำหนดสำนักงานและหน่วยงานในสังกัดเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 10.59 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 62 ท่าน