รายงานการประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2562  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ก.ค. 2562 เวลา 11.37 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 125 ท่าน