ขอเชิญร่วมประชุมหารือการขับเคลื่อนนโยบายระดับจังหวัดเพื่อพัฒนาโภชนาการและสุขภาพเด็กวัยเรียน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 09.07 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 148 ท่าน