เรื่อง การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์คำขวัญของกระทรวงมหาดไทย  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 มิ.ย. 2552 เวลา 12.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 779 ท่าน