มติ ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 1 มิ.ย. 2554 เวลา 16.08 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1670 ท่าน