ขอส่งรายงานการนำส่งเงินรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 10.33 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 62 ท่าน