ด่วนที่สุด ขอความสำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 8 ส.ค. 2562 เวลา 11.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 34 ท่าน