จัดส่งหนังสือส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 ส.ค. 2562 เวลา 13.30 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 47 ท่าน