สรุปมติที่ประชุม ก.ท.จ.ตาก ครั้ง 4/2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 6 มิ.ย. 2554 เวลา 15.12 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1336 ท่าน