ด่วนที่สุด การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยกระบวนการแผนชุมชน  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2552 เวลา 14.50 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 743 ท่าน