เรื่อง การจัดทำระบบสารสนเทศภูมิศาสตรื (GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2552 เวลา 14.56 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 726 ท่าน