ด่วนที่สุด มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 9 มิ.ย. 2552 เวลา 14.58 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 617 ท่าน