ด่วนที่สุด รายงานข้อมูลสถานะการทำงานของแต่ละ อปท.จังหวัดตาก  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2552 เวลา 12.49 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 765 ท่าน