ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการฝึกอบรม "การบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปี 2552"  
บัญชีรายชื่อ อปท. แนบท้าย
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 มิ.ย. 2552 เวลา 12.51 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 998 ท่าน