ด่วนที่สุด ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานตามนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล(แจ้งให้ จ.ว.ทราบในวันนี้ 11 มิ.ย.52)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2552 เวลา 08.19 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 721 ท่าน