รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 ก.ค. 2554 เวลา 15.31 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1102 ท่าน