ด่วนที่สุด ตรวจสอบปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาานตามโนบายที่สำคัญๆ ของ รัฐบาล (พร้อมแบบรายงาน)  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 11 มิ.ย. 2552 เวลา 13.22 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 640 ท่าน