รายงานการประชุม ก.ท.จ. ตาก ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 20 ก.ค. 2554 เวลา 15.28 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 969 ท่าน