เร่งรัดการปฏิบัติงนการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 12 มิ.ย. 2552 เวลา 13.38 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 682 ท่าน