รายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดตาก ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 4 ส.ค. 2554 เวลา 14.46 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1260 ท่าน