เรื่อง การดำเนินโครงการในพื้นที่มีความสำคัญต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของชาติ  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2552 เวลา 09.26 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 708 ท่าน