เรื่อง การประชุมพิจารณาปรับปรุงแผนอัตรากำลังพนักงานส่วนตำบล 3 ปี แลพนักงานจ้าง 4 ปี  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2552 เวลา 09.47 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1985 ท่าน