รายงานการประชุม ก.ท.จ. ตาก ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 10 ส.ค. 2554 เวลา 11.48 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 1065 ท่าน