ประกาศจังหวัดตาก โดย สนง.สถ.ตาก เรื่อง แจ้งผลการประกวดราคาซื้อรถกวาดและดูดฝุ่นให้แก่ อปท.  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 15 มิ.ย. 2552 เวลา 14.36 น. โดย คณะทำงานประชาสัมพันธ์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตาก

ผู้เข้าชม 675 ท่าน